loader image

Veronica Kroknes

seniorrådgiver i seksjon Forretningsmuligheter og Innovasjon i BrønnøysundregistreneShare

Veronica Kroknes