loader image

The BlogShare

Innovasjon i offentlig sektor – Effektivisering av åstedsgranskning ved bruk av video og tale-til-tekst