loader image

Mehmnet Naci Akkøk

Entrepreneur med erfaring fra industrien, akademia og forskningShare

Mehmnet Naci Akkøk