loader image

The BlogShare

Digital beredskap: Tilgjengeligheten til fungerende elektronisk pasientinformasjon er kritisk for pasientbehandlingen i norske helseforetak. Har vi tilstrekkelig beredskap for å forhindre og minimere digitale kriser i våre driftssentre?