loader image

The BlogShare

Regjeringens visjoner og planer for det videre e-Helsearbeidet. Budsjettene innen e-Helse for 2024 og fremover og HOD’s rolle.