loader image

Elisabeth Dreier Sørvik og Karin Sygna

Prosjektleder OUS Hjemme, Oslo universitetssykehus og spesialrådgiver i Teknologi- og innovasjonsklinikken, OUS.Share

Elisabeth Dreier Sørvik og Karin Sygna