loader image

Kristin Weidemann Wieland

områdedirektør i KS med ansvar for forskning, innovasjon og digitalisering.



Share

Kristin Weidemann Wieland