loader image

Randi Eikeland

Professor i medisin, nevrolog og leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Jobber på Universitetet i Agder og Sørlandet sykehus.Share

Randi Eikeland