loader image

Rossa P. O’Donnell  

Prosjektleder, Helsedata og Digitalisering, avd. Strategi og Portefølje. Folkehelseinstituttet (FHI)Share

Rossa P. O’Donnell