loader image

Stine Thorvaldsen Smith

Anestesisykepleier og IKT rådgiver ved Helse IKT, Avdeling for teknologi og innovasjon Sørlandet SykehusShare

Stine Thorvaldsen Smith