NETTVERKET

IT-jus i praksis

En arena for diskusjon og kunnskapsutveksling
om teknologi og jus

Som medlem av Nettverket IT-jus i praksis får du tilgang til et eksklusivt forum der grensesnittet mellom teknologi og jus utforskes og diskuteres.

Stadig flere roller og funksjoner i virksomheter jobber med og bruker teknologi i sin hverdag. Det medfører også et større ansvar for kunnskap om, og etterlevelse av, lover og regler om teknologi. Et eksempel er AI og personvern. I tillegg ønsker mange mer kunnskap om teknologikontrakter og kommersielle mekanismer og sanksjoner.

Som et svar på det økende behovet for kunnskapsutveksling, starter vi «Nettverket IT-jus i praksis». Det ledes av Øyvind Eidissen og Inge Brodersen, begge teknologiadvokater og partnere i Schjødt.

Alltid aktuelle temaer

Vårt fokus ligger på aktuelle, varierte og spissede temaer som har praktisk relevans for deltakerne i deres IT-hverdag. 

Noen temaer:

  • Virksomheters bruk av AI fra et praktisk og et rettslig ståsted.  For eksempel EUs AI Act, Norges posisjon, den offentlige debatten.
  • IP og forholdet til AI i moderne programvareutvikling.
  • Cybersecurity i en tid med økte trusler og geopolitisk ustabilitet.
  • Standardavtaler i IT-bransjen – har din virksomhet en aktiv holdning til avtaleporteføljen?
  • Bruk av skytjenesteleverandører med lokasjoner i tredjeland – hvor står vi egentlig nå?
  • Privacy by design i programvareutvikling

Hvem leder nettverket?

Nettverket ledes av Øyvind Eidissen og Inge Brodersen, begge erfarne partnere og teknologiadvokater i advokatfirmaet Schjødt.

Hvorfor bør du bli med?

Dette er et forum for deg som vil bygge nettverk og styrke din kompetanse på teknologi-juss. Medlemmene kan selv spille inn ønsker om aktuelle temaer. 

Du får:

Få innsikt i de seneste utviklingene og beste praksisene innen teknologi og jus.

Møt likesinnede fagpersoner og utveksle erfaringer og kunnskap.

Dra nytte av kompetansen til ledende eksperter innen fagfeltet. Vi vil invitere både interne og eksterne foredragsholdere.

Varierte programformater som paneldebatter, workshops og foredrag.

Fokus på temaer med direkte relevans for din yrkesutøvelse.

To fysiske samlinger i halvåret

Et digitalt møte i halvåret

En digital lunsj i halvåret

Hvem passer nettverket for?

Nettverket er tilrettelagt for personer som opererer i skjæringspunktet mellom teknologi og jus. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, CTO-er (Chief Technology Officers), utviklere, programmerere, programvareingeniører, sikkerhetseksperter og HR-ansatte med flere, som har praktisk nytte av et forum for å diskutere teknologi og jus.

Hva koster det?

Medlemskap i nettverket koster 19.000 kr per år. 

Hvordan blir jeg med?