The BlogShare

Stabilisering av tre-baserte metoder: en approksimert Bayesiansk tilnærming til modell oppdatering