loader image

The BlogShare

En revolusjon – hvordan Nordlandssykehuset og Helse Nord IKT fikk på plass en helautomatisk løsning for utdeling av arbeidstøy